Viktig: I morgen kl 8

Kontroll av br.sl.appI morgen kommer et firma som skal jobbe fra gårdsplassen vår for å kontrollere og eventuelt etterfylle pulverapparatene våre, brannslokkingsapparatene.

Alle må derfor før kl 8 sette ut apparatene foran døra til leiligheten sin. De som ikke setter dem og får dem kontrollert i morgen, må for egen regning sørge for kontroll av dem.