Energiavregningen kommer i august

Energiavregningen for varmtvann og radiatorvarme i 2018 blir gjort opp gjennom betalingen for fellesutgiftene i august. Noen har betalt for mye i fjor, og noen har betalt for lite.

Etter forbruket i fjor, er akontobeløpet for i år justert.

De som har betalt for lite i fjor, får derfor nå i august et høyere beløp å betale. Fra september blir det bare differansen mellom tidligere og nytt akontobeløp å betale.

Alle kan se avregningen sin på nettsiden til Techem, beboerportalen. Klikk på denne: www.techem.no.

På fakturaen for fellesutgiftene for august går det dessuten fram hvor mye som for 2018 er for lite eller for mye betalt, og hvor stort det nye akontobeløpet er. Dette kan ikke bare de som får papirfaktura se, men også de som har avtalegiro.