Arbeidet for parkdragene

Bygg nå 020919 s 1I morgen tirsdag vil Beboeraksjonen på Ensjø ha en liten markering i gårdsrommet vårt, ved lekeplassen. Det er en uformell samling over en kopp kaffe eller saft. Veldig hyggelig om du kommer for å slå av en prat, spørre oss om noe, eller har noen innspill til oss. Det kommer besøkende fra andre borettslag og flere barn vil muligens komme hit i følge med sine foreldre. Den siste løpeseddelen vil bli delt ut, og flere fra aksjonen vil svare på spørsmål om det skulle være ønskelig. Se innlegget God søndagskveld på Beboeraksjonens Facebook-side.

Arbeidet for parkdragene går nå inn i en intensiv fase, akkurat som valgkampen. Det er valgkampen som gjør at vi har mulighet til å få gjennomslag. Etter valget blir det mye vanskeligere. Et forslag kommer opp til avstemning i bystyremøtet onsdag 4. september. Partiene har opplyst om hva de vil stemme for. For seks av sju punkter er det flertall for i bystyret om de stemmer som de har sagt. Se bilder av løpeseddelen som Beboeraksjonen har utarbeidet. Er vi heldige kan jo byrådet komme opp med forslag som dropper alle utsettelser og gjennomfører parkene straks. Bygg nå 02.09.19 s 2

Det blir en markering i borggården på Rådhuset onsdag kl 14.30 for å markere våre krav før bystyremøtet som begynner kl 15.00. Det er veldig fint om så mange som mulig av dere som synes arbeidet for parkene er viktig, møter opp da. Vi vil ha med paroler.
Vår sak kommer ikke opp før omtrent kl 18.15 på kvelden. Alle som kan seinere, oppfordres til å komme på galleriet i bystyresalen fra kl 17.30 ca. Representantene må få vite at vi følger med på hva de gjør.