Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Fra torsdag kveld og tidlig fredag morgen blir det satt opp rettslig bindende skilt med parkering forbudt på hele bilområdet mellom Gladengveien og opp til porten til stålverkshallene. Det er ParkNordic som setter opp skiltene og som skal overvåke området. Det blir gebyr for parkering, og borttauing hvis bilen blir stående for lenge. De nye … Fortsett Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Bymiljøetaten inviterer til informasjonsmøte om status for byutviklingen på Ensjø. Møtet holdes på Teglverket skole ved Hasle-senteret og Teglverksdammen. Adresse Grenseveien 60. Se også kartutsnitt. Møtetittelen er Informasjonsmøte - status byutviklingen på Ensjø. I invitasjonen står det: Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil informere om status i byutviklingen på Ensjø. Bymiljøetaten vil orientere om planer for bygging … Fortsett Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole