Er det mangler på takrennearbeidet? Meld fra.

Vi skal ha en gjennomgang av utført arbeid med takrennene. Styret trenger derfor hjelp til å få vite hvor arbeidet er mangelfullt utført og så vi kan be om at manglene utbedres.

Vi trenger nøyaktig beskrivelse av hva dere mener feilen, og nøyaktig hvor den er og hvilken balkong leiligheten hører til. Det leilighetsnummeret vi trenger er ikke det firesifrede nummeret med en H først som står i dørkarmen i hver leilighet, men det leilighetsnummeret som er oppgitt for leiligheten i kjøpekontrakten. Nummeret på leiligheten finnes også på plantegningene for hvert byggetrinn. Klikk på lenken for din oppgang og let deg fram til plantegningene etasjevis og finn din leilighet:

For adresse/oppgang 6A, 6B og 6C

For adresse/oppgang 6D, 6E og 6F

For adresse/oppgang 4G, 4H og 4J

For adresse/oppgang 4K, 4L og 4M

Vennligst meld fra om manglene til epostadresse:

ellipsen@styrerommet.net 

innen

onsdag 22. januar kl 10.00.