Kontroll og utbedring av balkongrekkverk

Vi hadde et tilfelle hvor tredje tverrstang ovenfra på et balkongrekkverk mot Gladengveien løsnet og falt ned. Heldigvis kom ingen til skade. I etterkant av denne episoden har vi sørget for kontroll av alle tilsvarende rekkverk og flere fester er gjort på nytt for å sikre at ingen deler skal kunne løsne framover. Da vet … Fortsett Kontroll og utbedring av balkongrekkverk

Naboinformasjon om støyende arbeider – Locus Ensjø

AF-gruppen er valgt som totalentreprenør og ansvarlig for byggingen av de planlagte boligblokkene i Gladengveien 3-7. De har sendt oss en orientering om støyende arbeider i forbindelse med prosjektet som du finner her. Riving av eksisterende bygg starter i august og etterfølges av spunting, peling og utgraving av kjelleretasje som angitt i orienteringen. Arbeidet vil … Fortsett Naboinformasjon om støyende arbeider – Locus Ensjø