Balansert ventilasjon: Kullfilter godkjennes ikke

Vårt borettslag er konstruert med et ventilasjonssystem, et luftesystem, som er felles for alle leiligheter. Alle leilighetene er knyttet felles til dette. Endringer av dette systemets opplegg i én leilighet får følger for alle andre leiligheter i den samme oppgangen. Det kan derfor ikke brukes andre kjøkkenventilatorer enn de godkjente, se her.

Det er også kommet opp et ønske om å bytte ut ventilatoren med et kullfilter og ordne avtrekket et annet sted. Styret har kommet til at vi ikke kan godta slike løsninger. Løsninga er i strid med et generelt godt fungerende system. At det skal bli tilrettelagt for ulike løsninger som kan bli montert feil og som får følger for mange andre, blir en risiko og umulig for et styre å administrere. Avtrekket fra leiligheten må derfor bli som forutsatt for vår bygningskonstruksjon.