Bare elektrisk grill og gassgrill tillatt, ikke kullgrill

Styret minner om at det bare er bruk av elektrisk grill og gassgrill som er tillatt å bruke på balkonger og terrasser, se husordensreglene § 3 og oppslaget for Grilling under Veiviseren på hjemmesida. Kullgrill er ikke tillatt, dette på grunn av brannfaren, faren for spredning av brann og ellers sjenerende røyk for naboer. Ellers, … Fortsett Bare elektrisk grill og gassgrill tillatt, ikke kullgrill