Kontroll og utbedring av balkongrekkverk

Vi hadde et tilfelle hvor tredje tverrstang ovenfra på et balkongrekkverk mot Gladengveien løsnet og falt ned. Heldigvis kom ingen til skade. I etterkant av denne episoden har vi sørget for kontroll av alle tilsvarende rekkverk og flere fester er gjort på nytt for å sikre at ingen deler skal kunne løsne framover. Da vet … Fortsett Kontroll og utbedring av balkongrekkverk

Koordinert bekjempelse av skjeggkre

Til informasjon vil koordinert bekjempelse av skjeggkre skje i september siden firmaet som håndterer dette ikke har kapasitet før. Vi kommer tilbake til dato så snart det er avtalt med firmaet. Det er viktig at tekniker får adgang til så mange leiligheter som mulig – helst til alle. I mellomtiden ber vi alle være litt ekstra påpasselige når de … Fortsett Koordinert bekjempelse av skjeggkre

Naboinformasjon om støyende arbeider – Locus Ensjø

AF-gruppen er valgt som totalentreprenør og ansvarlig for byggingen av de planlagte boligblokkene i Gladengveien 3-7. De har sendt oss en orientering om støyende arbeider i forbindelse med prosjektet som du finner her. Riving av eksisterende bygg starter i august og etterfølges av spunting, peling og utgraving av kjelleretasje som angitt i orienteringen. Arbeidet vil … Fortsett Naboinformasjon om støyende arbeider – Locus Ensjø

Skjøtsel av grøntarealene våre

De fleste har nok registrert at grøntarealene våre har hatt mangelfull oppfølging over tid. Vi besluttet derfor å få profesjonell hjelp og har inngått en avtale med Akershusgartneren AS om at de ivaretar all oppfølging av grøntområdene framover. Unntaket er plantene i fordrøyningsbassengene. Der vil gartner engasjert av AF ivareta vedlikeholdet det første året etter … Fortsett Skjøtsel av grøntarealene våre