Mistet nøkler eller annet i heissjakta? Firma KONE kan hjelpe oss

Her en dag meldte en andelseier at vedkommende hadde vært uheldig og mistet nøklene sine ned i den lille åpninga der det er mulig å miste noe, helt ned i bånn av heissjakta. Til info er det da å opplyse at gjenstander som har falt ned i sjakta,  ikke er tapt for alltid. Heisfirmaet KONE … Fortsett Mistet nøkler eller annet i heissjakta? Firma KONE kan hjelpe oss

Seks borettslag på Ensjø og kommunen har protestert mot departementets mulige ja til varig nattarbeid

Som tidligere opplyst har ikke KolbergGruppen og AVIS villet godta at kommunen har sagt nei til deres utvidelse til nattarbeid. De har nå prøvd å få Kommunaldepartementet og statsråd Jan Tore Sanner til å oppheve forbudet, og departementet har varslet omgjøring og tillatelse til nattarbeid. Dette har seks av borettslagene protestert mot, deriblant styret i … Fortsett Seks borettslag på Ensjø og kommunen har protestert mot departementets mulige ja til varig nattarbeid