Fellesutgiftene for neste år øker med 2,2 prosent pluss kr 150 til takrenner fra 1. februar 2018, ca kr 225 i måneden

En av styrets oppgaver er å fastsette det kommende årets budsjett. Både utgifter og inntekter skal beregnes og bestemmes. Etter borettslagsloven skal styret «fastsetje kor mykje kvar andelseigar skal betale kvar månad til dekning av felleskostnader», jf lovens § 5-19 (3). Etter vedtektenes punkt 6-2 (1) kan borettslaget endre felleskostnadene med én måneds skriftlig varsel. … Fortsett Fellesutgiftene for neste år øker med 2,2 prosent pluss kr 150 til takrenner fra 1. februar 2018, ca kr 225 i måneden

Vedlikehold og utbedring av feil i boligen – hvem har ansvaret?

Hvem som har ansvar for vedlikehold og utbedring av feil i boligen, står greit forklart i paragraf 5 i vedtektene som du kan laste ned i sin helhet under menyavsnittet «Hjem» «Nøkkelopplysninger og dokumenter». Den aktuelle paragrafen finner du også gjengitt nederst i denne artikkelen. Der vil du f.eks. se at det er andelseierens ansvar … Fortsett Vedlikehold og utbedring av feil i boligen – hvem har ansvaret?