Brannfare: Å plassere noe på kabelbruene i kjellerbodene

  Vi har hatt kontroll av det elektriske anlegget vårt. Da ble det bemerket at flere av oss har plassert gjenstander på kabelbruene like under taket i kjellerbodene våre. Det vi har plassert der kan bli så varmt at det begynner å brenne, og bruene kan svikte fordi de ikke er konstruert som hyller. Styret har derfor … Fortsett Brannfare: Å plassere noe på kabelbruene i kjellerbodene

Sju boligselskaper protesterer mot nattarbeid

Bilutleiefirmaet AVIS fikk ikke medhold av fylkesmannen i at de ikke måtte søke om dispensasjon for det støyende nattarbeidet sitt. De ble derfor ilagt tvangsmulkt og dagbøter fra 1. september i år hvis de ikke sluttet med det. Nå har tomteeier Kolberg Motors AS/Kampen Lagerhaller AS søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for å drive … Fortsett Sju boligselskaper protesterer mot nattarbeid