Bydelen ber AVIS gjøre tiltak mot nattestøy

Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo ber bilutleiefirmaet AVIS i et brev 13. april om å sende bydelen en tilbakemelding «der det redegjøres for hvilke tiltak dere vil iverksette for å redusere og fjerne mulig støy som sjenerer naboene og en rask tiltaksplan for gjennomføring av tiltakene.» Dette «På grunn av gjentatte klager over tid og … Fortsett Bydelen ber AVIS gjøre tiltak mot nattestøy

Møte med byrådslederens politiske sekretær

Sju boligselskaper på Ensjø som representerer 733 leiligheter med rundt 1 500 beboere, ba om et møte med byrådslederen for å legge fram sine synspunkter på den manglende utviklingen av boligbyen Ensjø der bilindustrien utvider sin virksomhet med nattarbeid, krever flytting av avfallsbrønner og endring av boliger tenkt oppført etter reguleringsplanen. Vi fikk et møte med … Fortsett Møte med byrådslederens politiske sekretær