Motorkjøring til og fra leiligheter over gårdsplassen

Alminnelig kjøring i gårdsplassen med motorkjøretøy er ikke tillatt. Det går fram av skiltet ved bommen, og bør være vel kjent av beboerne. Hensynet til særlig dem som bor i første etasje og som har sine terrasser ut mot gårdsrommet, er viktig. Ikke minst barna på leikeplassen må kunne være trygg for all alminnelig kjøring. … Fortsett Motorkjøring til og fra leiligheter over gårdsplassen

Skedsmogata 25

Skanska har overtatt ansvaret for Skedsmogata 25 (langs den nye T-banebrua) og planlegger oppføring av boligbygg i 6-8 etg. Ellipsen borettslag v/styret har påpekt forhold vi mener bør vektlegges ved planlegging av prosjektet. Våre merknader får du fram ved å "klikke" her.