Ny Get-avtale: TV-kanaler som nå — eller ingen kanaler og høyere internetthastighet i stedet

Både tv-vaner og tilbud endrer seg. Færre ser fjernsyn i det programmene sendes («lineært»), og mange har mye av sitt mediekonsum via internettet. Noen av beboerne har klagd over at de må betale for tv-tilbud de ikke er interessert i. I et borettslag må vi betale for fellestilbud, fordi vi bor sammen og fordi det … Fortsett Ny Get-avtale: TV-kanaler som nå — eller ingen kanaler og høyere internetthastighet i stedet

Byggeplaner Gladengveien 3-7: Må tilpasse seg plassen og vårt bygg

Lenge har vi ventet på at bygget på motsatt side av Ellipseplassen skal bli bygget. Selmer Eiendom har nå begynt forberedelsene, og et arkitektfirma har sendt inn et forslag til bygg. Vi har fått det til uttalelse, og sendte inn en lengre uttalelse om det vi mente var riktig for dette bygget. Mandag 12. november … Fortsett Byggeplaner Gladengveien 3-7: Må tilpasse seg plassen og vårt bygg

Parkeringa mellom oss og Gladengveien 8

For ei tid sida kom det opp skilt med opplysningen PARKERING FORBUDT i oppkjøselen til stålverkshallene. Der vi nå har avfallsbrønnene våre. Det som skal bli den grønne parken Petersborgaksen. Tross det har alle likevel sanksjonsfritt fortsatt kunnet parkere gratis der. Skiltene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne gi gebyr eller taue bort bilene, og … Fortsett Parkeringa mellom oss og Gladengveien 8

Renteøkning — høyere «husleie» fra 01.12.18

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets lån i OBOS-banken fra 08.11.2018. Renten endres til 2,05 prosent fra nå 1,95 prosent. Som følge av at borettslagets lån er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes kapitalkostnader øker. Ved neste utsendelse av giroblanketter, 01.12.2018, vil denne endringen være inkludert.