Avfall, strøing og kommunal uklarhet

Styret viser til tidligere meldinger om problemer med avfallsdunkene, og at Bymiljøetaten ikke vil måke og strø i bakken vi må passere til avfallsbrønnene. Etter kontakt med de tre kommunale etatene Renholdsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har styret konstatert at disse tre etatene ikke er enige om hva som er vedtatt og hvem som … Fortsett Avfall, strøing og kommunal uklarhet