Bruk av fellesområdene i ganger mm til privat oppbevaring

Styret må dessverre igjen minne om husordensreglene for bruk av felles arealer. Alt utenfor egen dør er fellesarealer som ikke kan brukes til plassering av private gjenstander som akebrett, sykler, barnevogner og sko. Kun dørmatte kan plasseres utenfor døra til leiligheten. Som vi skrev i en infomelding i november i 2016, er det tre selvstendige … Fortsett Bruk av fellesområdene i ganger mm til privat oppbevaring

Første byggesøknad for Gladengveien 3-7 er avslått

Første søknad for bygget på den andre siden av Ellipseplassen fastslo Plan- og bygningsetaten (PBE) brøt med en del av reguleringsplanens bestemmelser og at mye måtte omprosjekteres. Dette var utbyggers arkitekt ikke enig i og ba om at PBE trakk sitt krav om omprosjektering.  Da avslo PBE hele byggesøknaden, noe som er vanlig når utbygger … Fortsett Første byggesøknad for Gladengveien 3-7 er avslått

Skjeggkre: Ubehagelig, men verken helseskadelig eller til skade for bygningen

I noen leiligheter i borettslaget er det oppdaget både skjeggkre og sølvkre. Dette er lite trivelige insekter å ha i huset. Men helsemyndighetene sier at de ikke er helseskadelige for mennesker, og de er heller ikke til skade for bygningsmassen. Det er derfor riktigere å omtale dem som plagedyr i stedet for skadedyr. Hva styret … Fortsett Skjeggkre: Ubehagelig, men verken helseskadelig eller til skade for bygningen

Avfall, strøing og kommunal uklarhet

Styret viser til tidligere meldinger om problemer med avfallsdunkene, og at Bymiljøetaten ikke vil måke og strø i bakken vi må passere til avfallsbrønnene. Etter kontakt med de tre kommunale etatene Renholdsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har styret konstatert at disse tre etatene ikke er enige om hva som er vedtatt og hvem som … Fortsett Avfall, strøing og kommunal uklarhet