Boligplaner Gladengveien 8 (Stålverkshallene)

Kolberggruppen har begynt å planlegge utbygging av felt C11 og D11 (Stålverkshallene) i samsvar med reguleringsplanen.  Forhåndskonferanse er avholdt. Kolberggruppen har bedt om endringer som Plan- og bygningsetaten sier krever dispensasjon fra reguleringsplanen om de skal imøtekommes. Det er langt fram med mange diskusjoner før byggingen kan begynne. De som er interesserte kan lese referatet … Fortsett Boligplaner Gladengveien 8 (Stålverkshallene)

Felleskostnadene økes med 3,5 prosent fra 01.01.2021

Ut fra varsler vi har fått om økning av kommunale avgifter og forventet økning i konsumprisindeksen for 2021, har styret forutsatt en prisøkning på ca. 3,5 prosent for de varer og tjenester borettslaget bruker. For å dekke opp for denne prisøkningen, har styret vedtatt å øke fellesutgiftene med 3,5 prosentfra 1. januar 2021. I gjennomsnitt … Fortsett Felleskostnadene økes med 3,5 prosent fra 01.01.2021

Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet

Som alle i oppgang 6 E har registrert, er tilførselen av varmt tappevann svært ustabilt. Det er bare i denne blokka at det er problemer med varmtvannet. Rørleggerfirmaet mener at det må være en feilkopling av vannrørene inne i en leilighet som gjør at kaldtvannet blir presset over i varmtvannsrørene. Det kan for eksempel være … Fortsett Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet