Tilbakebetaling av depositum garasjeleie

Styret har tatt opp med garasjeeier Ragde Eiendom AS behovet for innbetaling av depositum for garasjeleie. Ragde har kommet til at det ikke lenger er nødvendig med depositum når driftsansvaret for betaling av garasjeleie er overlatt til ParkNordic. Innbetalt depositum på kr 3 000 kan derfor tilbakebetales med et tillegg for et lite rentebeløp. For … Fortsett Tilbakebetaling av depositum garasjeleie

Felleskostnadene økes med 3,5 prosent fra 01.01.2021

Ut fra varsler vi har fått om økning av kommunale avgifter og forventet økning i konsumprisindeksen for 2021, har styret forutsatt en prisøkning på ca. 3,5 prosent for de varer og tjenester borettslaget bruker. For å dekke opp for denne prisøkningen, har styret vedtatt å øke fellesutgiftene med 3,5 prosentfra 1. januar 2021. I gjennomsnitt … Fortsett Felleskostnadene økes med 3,5 prosent fra 01.01.2021

Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet

Som alle i oppgang 6 E har registrert, er tilførselen av varmt tappevann svært ustabilt. Det er bare i denne blokka at det er problemer med varmtvannet. Rørleggerfirmaet mener at det må være en feilkopling av vannrørene inne i en leilighet som gjør at kaldtvannet blir presset over i varmtvannsrørene. Det kan for eksempel være … Fortsett Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet