Skjeggkre: Ubehagelig, men verken helseskadelig eller til skade for bygningen

I noen leiligheter i borettslaget er det oppdaget både skjeggkre og sølvkre. Dette er lite trivelige insekter å ha i huset. Men helsemyndighetene sier at de ikke er helseskadelige for mennesker, og de er heller ikke til skade for bygningsmassen. Det er derfor riktigere å omtale dem som plagedyr i stedet for skadedyr. Hva styret … Fortsett Skjeggkre: Ubehagelig, men verken helseskadelig eller til skade for bygningen

Avfall, strøing og kommunal uklarhet

Styret viser til tidligere meldinger om problemer med avfallsdunkene, og at Bymiljøetaten ikke vil måke og strø i bakken vi må passere til avfallsbrønnene. Etter kontakt med de tre kommunale etatene Renholdsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har styret konstatert at disse tre etatene ikke er enige om hva som er vedtatt og hvem som … Fortsett Avfall, strøing og kommunal uklarhet

Ny Get-avtale: TV-kanaler som nå — eller ingen kanaler og høyere internetthastighet i stedet

Både tv-vaner og tilbud endrer seg. Færre ser fjernsyn i det programmene sendes («lineært»), og mange har mye av sitt mediekonsum via internettet. Noen av beboerne har klagd over at de må betale for tv-tilbud de ikke er interessert i. I et borettslag må vi betale for fellestilbud, fordi vi bor sammen og fordi det … Fortsett Ny Get-avtale: TV-kanaler som nå — eller ingen kanaler og høyere internetthastighet i stedet

Ytterdør med sikkerhetslås må byttes ut

Som det går fram av ansvarsfordelinga mellom borettslagets og den enkelte andelseier, heter det i vedtektenes punkt 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt, med utheving fra borettslaget: «Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er … Fortsett Ytterdør med sikkerhetslås må byttes ut

Motorkjøring til og fra leiligheter over gårdsplassen

Alminnelig kjøring i gårdsplassen med motorkjøretøy er ikke tillatt. Det går fram av skiltet ved bommen, og bør være vel kjent av beboerne. Hensynet til særlig dem som bor i første etasje og som har sine terrasser ut mot gårdsrommet, er viktig. Ikke minst barna på leikeplassen må kunne være trygg for all alminnelig kjøring. … Fortsett Motorkjøring til og fra leiligheter over gårdsplassen

Ytterdøra til leiligheten skal være godkjent branndør

Flere har montert sikkerhetslåser som ødelegger dørene som branndør ved at det blir et permanent, åpent hull i døra. Vi har undersøkt dette, og har fått følgende melding fra vår brannkonsulent, Petter Løkken, Brannteknisk rådgiver, Firesafe AS: Alle dører mellom fellesarealer og leiligheter skal tilfredsstille klasse EI30S. Inngrep i eksisterende dører kan ikke utføres da dette medfører svekkelse … Fortsett Ytterdøra til leiligheten skal være godkjent branndør

Vedlikehold og utbedring av feil i boligen – hvem har ansvaret?

Hvem som har ansvar for vedlikehold og utbedring av feil i boligen, står greit forklart i paragraf 5 i vedtektene som du kan laste ned i sin helhet under menyavsnittet «Hjem» «Nøkkelopplysninger og dokumenter». Den aktuelle paragrafen finner du også gjengitt nederst i denne artikkelen. Der vil du f.eks. se at det er andelseierens ansvar … Fortsett Vedlikehold og utbedring av feil i boligen – hvem har ansvaret?