Høyhusene på Tyngdepunktet ble vedtatt av byutviklingskomiteen 2.9.2015

Høyhusene på Tyngdepunktet ble vedtatt av byutviklingskomiteen i dag av Høyre, Arbeiderpartiet, Framskrittspartiet og Venstre. Arbeiderpartiet forslo riktignok at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 (første høyblokk på bildet) og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Da det ble avvist av det borgerlige flertallet, stemte Arbeiderpartiet likevel med dem. … Fortsett Høyhusene på Tyngdepunktet ble vedtatt av byutviklingskomiteen 2.9.2015

Parkeringen ved Ford

Etter årets generalforsamling, ga mange beboere uttrykk for sin misnøye vedr. Fords døgnkontinuerlig okkupasjon av alle parkeringsplassene i Gladengveien foran firmaets lokaler. Styret har vurdert om vi kan gjøre noe med saken, men har kommet fram til at det ikke har noen hensikt. Andre borettslag i nærområdet har tatt opp forholdet tidligere uten å få … Fortsett Parkeringen ved Ford

Vi har flotte friområder nær oss – og flere blir det!

Eget borettslag har som noen har påpekt, litt begrenset fellesareal for å ligge å sole seg på. Dels fordi solforholdene ikke er ideelle og dels fordi frodig beplantning og barns lek er prioritert. Før trærne gror til, er det litt solplass på gressplenen ved lekeplassen også etter at husken har kommet på plass – og … Fortsett Vi har flotte friområder nær oss – og flere blir det!