Brannfare, sett ikke fra dere søppel som papir!

Oslo brann- og redningssentral melder på sin Facebook-side om påtente branner i går og i natt. Vi ber derfor alle følge de daglige reglene om aldri å sette fra seg søppel utafor avfallsdunkene våre. Det er brudd på husordensreglene og i strid med forutsetningene for boforholdet. Brannvesenet sier dette: I natt var det fire påtente … Fortsett Brannfare, sett ikke fra dere søppel som papir!

Avis har ignorert pålegg om stans av nattarbeid

Kommunen har fått medhold av Fylkesmannen i at nattarbeidet som AVIS driver på nabotomta om natta, er søknadspliktig. AVIS fikk av kommunen ilagt trussel om mulkt om nattarbeidet ikke har opphørt pr 1. september. Hvis det ikke har blitt akseptert, har kommunen bedt om dokumentasjon om bruddet. Sammen med Stålverksparken borettslag, har Ellipsen klagd til … Fortsett Avis har ignorert pålegg om stans av nattarbeid

Bydelsutvalget enige i Ellipsens innsigelser på planene for Ensjøveien 3-5!

Utbyggingsplanene for Ensjøveien 3-5 har skapt et stort engasjement hvor mange har uttalt seg om de 2 alternative reguleringsplanene som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Utbygger forsøkte seg med byggehøyder og utnyttelsesgrad på det doble av det planprogrammet angir, noe også Plan- og bygningsetaten gikk sterkt i mot ved å utarbeide en egen plan. … Fortsett Bydelsutvalget enige i Ellipsens innsigelser på planene for Ensjøveien 3-5!