Seks borettslag på Ensjø og kommunen har protestert mot departementets mulige ja til varig nattarbeid

Som tidligere opplyst har ikke KolbergGruppen og AVIS villet godta at kommunen har sagt nei til deres utvidelse til nattarbeid. De har nå prøvd å få Kommunaldepartementet og statsråd Jan Tore Sanner til å oppheve forbudet, og departementet har varslet omgjøring og tillatelse til nattarbeid. Dette har seks av borettslagene protestert mot, deriblant styret i … Fortsett Seks borettslag på Ensjø og kommunen har protestert mot departementets mulige ja til varig nattarbeid

Kommunaldepartementet varsler om «mulig» tillatelse til støyende nattarbeid

Som tidligere opplyst har kommunen lagt ned forbud om utvidelsen til AVIS med nattarbeid, begrunnet med at området nå er regulert som boligområde og da skal reglene for støy mm i et boligområde gjelde. Kommunen fikk medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne vurderinga, og la ned forbud mot dette nattarbeidet fra 1. … Fortsett Kommunaldepartementet varsler om «mulig» tillatelse til støyende nattarbeid