Parkeringa mellom oss og Gladengveien 8

For ei tid sida kom det opp skilt med opplysningen PARKERING FORBUDT i oppkjøselen til stålverkshallene. Der vi nå har avfallsbrønnene våre. Det som skal bli den grønne parken Petersborgaksen. Tross det har alle likevel sanksjonsfritt fortsatt kunnet parkere gratis der. Skiltene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne gi gebyr eller taue bort bilene, og … Fortsett Parkeringa mellom oss og Gladengveien 8

Renteøkning — høyere «husleie» fra 01.12.18

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets lån i OBOS-banken fra 08.11.2018. Renten endres til 2,05 prosent fra nå 1,95 prosent. Som følge av at borettslagets lån er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes kapitalkostnader øker. Ved neste utsendelse av giroblanketter, 01.12.2018, vil denne endringen være inkludert.