Viktig: I morgen kl 8

I morgen kommer et firma som skal jobbe fra gårdsplassen vår for å kontrollere og eventuelt etterfylle pulverapparatene våre, brannslokkingsapparatene. Alle må derfor før kl 8 sette ut apparatene foran døra til leiligheten sin. De som ikke setter dem og får dem kontrollert i morgen, må for egen regning sørge for kontroll av dem.

Gladengveien 3-5-7 har fått byggetillatelse

Ankepunktene fra den første byggesøknaden som ble avslått er selvsagt endret. Byggene blir likevel i stor utstrekning som opprinnelig angitt, men med bl.a følgende viktige endringer:  Barnehagen får oppsatt minimums uteareal – uten bruk av felt avsatt til felles avkjørsel Byggene tilpasses de aktuelle terrenghøydene for tilliggende friarealer Balkongene mot Gladengveien reduseres til 1,6 m … Fortsett Gladengveien 3-5-7 har fått byggetillatelse