Nattarbeidet på nabotomt

Som tidligere informert, har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten lagt ned forbud mot nattarbeidet til bilutleiefirmaet AVIS på Kolbergs tomter. Dette vedtaket ble anket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ga kommunen medhold. Dagen før tvangsmulkt ble iverksatt, anket tomteeier/AVIS vedtaket til kommunen/Fylkesmannen inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rett før jul, 21. desember … Fortsett Nattarbeidet på nabotomt

Ytterdøra til leiligheten skal være godkjent branndør

Flere har montert sikkerhetslåser som ødelegger dørene som branndør ved at det blir et permanent, åpent hull i døra. Vi har undersøkt dette, og har fått følgende melding fra vår brannkonsulent, Petter Løkken, Brannteknisk rådgiver, Firesafe AS: Alle dører mellom fellesarealer og leiligheter skal tilfredsstille klasse EI30S. Inngrep i eksisterende dører kan ikke utføres da dette medfører svekkelse … Fortsett Ytterdøra til leiligheten skal være godkjent branndør